מזנון והגשה

Efayמזנון והגשהמגשיםמגש בייקר כחול חלודהמגש 1/1 גובה 1.8 דגם כחול חלודה
מגש 1/1 גובה 1.8 דגם כחול חלודה
407811cg46
12 יחידות
53 ס"מ
32.5 ס"מ
770 גרם