מזנון והגשה

Efayמזנון והגשהמגשיםמגש בייקר ג'ינסמגש 1/2 גובה 1.8 דגם ג’ינס
מגש 1/2 גובה 1.8 דגם ג’ינס
407812iv47
24 יחידות
32.5 ס"מ
26.5 ס"מ
390 גרם