מזנון והגשה

Efayמזנון והגשהמגשיםמגש בייקר ג'ינסמגש 1/3 גובה 1.8 דגם ג’ינס
מגש 1/3 גובה 1.8 דגם ג’ינס
407813iv47
36 יחידות
26.5 ס"מ
17.6 ס"מ
270 גרם