מזנון והגשה

מגש 2/4 גובה 1.8 דגם חצץ
407824cg39
24 יחידות
53 ס"מ
16.2 ס"מ
450 גרם