מזנון והגשה

Efayמזנון והגשהמגשיםמגש בייקר שברי אבניםמגש 2/4 גובה 1.8 דגם שברי אבנים
מגש 2/4 גובה 1.8 דגם שברי אבנים
407824cg40
24 יחידות
53 ס"מ
16.2 ס"מ
450 גרם