מזנון והגשה

Efayמזנון והגשהמגשיםמגש בייקר כחול חלודהמגש 2/8 גובה 1.8 דגם כחול חלודה
מגש 2/8 גובה 1.8 דגם כחול חלודה
407828cg46
48 יחידות
32.5 ס"מ
13.3 ס"מ
239 גרם