מזנון והגשה

Efayמזנון והגשהמגשיםמגש בייקר שברי אבניםמגש 2/8 גובה 1.8 דגם שברי אבנים
מגש 2/8 גובה 1.8 דגם שברי אבנים
407828cg40
48 יחידות
32.5 ס"מ
13.3 ס"מ
239 גרם