עגלה לארגזי כוסות

עגלה אדומה לארגזי בצק
מיוחד לארגזי בצק
CA6040HJ
1 יחידות
62 ס"מ
42 ס"מ
16.5 ס"מ
3750 גרם