Efay

Efayמערכות אוכל ושולחןצלחותדמוי אמייל שחור פס לבןצלחת עמוקה 23 ס”מ דמוי אמייל שחור פס לבן מלמין
צלחת עמוקה 23 ס”מ דמוי אמייל שחור פס לבן מלמין
2246093
72 יחידות
23 ס”מ