זניקס - פנינה

צלחת 19 אינטנסיטי קופ
L8043
24 יחידות
19 ס”מ
2 ס"מ
275 גרם