זניקס - פנינה

צלחת 24.5 אינטנסיטי קופ
P0124
24 יחידות
24.5 ס”מ
1.5 ס"מ
450 גרם