אולטרה פס כחול

Arcorocמערכות אוכללבן מקושטאולטרה פס כחולצלחת 27 ס”מ אולטרה פס כחול “
צלחת 27 ס”מ אולטרה פס כחול “
L3000
24 יחידות
27 ס”מ
2.5 ס"מ
480 גרם