זניקס - פנינה

צלחת 31 אינטנסיטי קופ
P1918
12 יחידות
31 ס”מ
1.9 ס"מ
785 גרם