חרוב

Hdsסכוםחרובתריסר כפית חרוב
תריסר כפית חרוב
81304
20*12 יחידות