חרוב

Hdsסכוםחרובתריסר מזלג עוגה חרוב
תריסר מזלג עוגה חרוב
81305
20*12 יחידות